29 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 เตรียมพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกของประเทศไทย 3 แหล่งช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190629102408301

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกจะหารือเกี่ยวกับวาระของประเทศไทย 3 เรื่อง ประกอบด้วย การบรรจุแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 2 แหล่งอย่างเป็นทางการ คือ เมืองโบราณศรีเทพ เนื่องจากเป็นเมืองโบราณสำคัญในเส้นทางเครือข่ายทางการค้าและวัฒนธรรมสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการเลือกสรรชัยภูมิที่ตั้งอันเป็นจุดเชื่อมโยงผสมผสานการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในและระหว่างภูมิภาค รวมถึงเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นในพื้นที่ส่วนกลางภูมิภาคตอนในของไทย และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด มีลักษณะพิเศษของการสืบทอดทางวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ดำรงต่อเนื่องอยู่หรือที่สูญหายไปแล้ว รวมถึงเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทสิ่งก่อสร้างกลุ่มสถาปัตยกรรม หรือกลุ่มเทคโนโลยี แสดงถึงช่วงเวลาสำคัญหลายช่วงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ และเป็นตัวอย่างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การใช้พื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเล ถือเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมหรือปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเเละวัฒนธรรมตามกาลเวลา โดยจะเสนอขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวย้ำว่ายังมีการพิจารณาการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เนื่องจากมีการเชื่อมโยงทางนิเวศวิทยาระหว่างแหล่งมรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้งในไทย